Het Algrafia Website 8 Stappenplan

1. Marketing
Na een degelijke marktverkenning en analyse van uw bedrijf wordt een marketingstrategie ontwikkeld. Deze vormt de basis voor uw website.

2. Functionaliteit.
Het is belangrijk dat zowel geroutineerde als incidentele internet gebruikers binnen uw site eenvoudig hun weg weten te vinden. Daarom stelt Algrafia altijd een optimale functionaliteit van uw website centraal.

3. Website diagram.
Dit schema is een heldere weergave van de structuur van uw website en brengt de verschillende niveaus van de website helder in beeld.

4. Design
Het design van uw website, (maar zeker ook de juiste elementen voor een optimaal functionerend vindproces,) is het beste instrument om u op internet van uw concurrentie te onderscheiden. Teksten, grafische vormgeving en fotografie staan in dienst van het doelmatig overbrengen van uw boodschap naar uw potentiële klanten. Dankzij een jarenlange ervaring heeft Algrafia op dit terrein een voortreffelijke en degelijke reputatie opgebouwd.

5. Concept Website
De concept versie van uw website wordt gepresenteerd en eventuele aanpassingen worden doorgevoerd.

6. Evaluatie "Definitieve" Versie
Na de mogelijke wijzigingen aan de concept versie legt Algrafia u de "definitieve" website voor. Wanneer na deze evaluatie blijkt dat u al uw wensen in de website terugvindt, wordt deze voorbereid voor publicatie op het internet.

7. Live
Algrafia plaatst uw website op het internet.

8. U belt ons snel op om te bedanken voor de goede reacties op uw website